ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა


ხომ შეუძლიათ ქალებს პოლიტიკური მონაწილეობა?

პარტიული მითი N8: “თბილისს ასე უნდა”

პარტიული მითი N7: “რაიონებში კადრები არ გვყავს”

პარლამენტში კვოტების საკითხი ხელახლა განიხილება

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის განცხადება

სავარაუდოდ, 2016 წლის პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა 12%-ით ნაკლები იქნება

პარლამენტმა “ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის” ინიციატივა ჩააგდო