ქართვლის დედა


მსხვერპლშეწირვა მარიტასი, რომელიც სინამდვილეში ლიკა იყო…

„ფემინისტი დედის დღიურები“ – ბლოგი დედის ფენომენის ახლებურად გასააზრებლად