ქვემო ქართლი


პროექტი „ადრეული ქორწინების პრევენცია ქვემო ქართლში“ წარმატებით დაიხურა

“გიუნაის ხალიჩა” – ანუკ ბელუგას კომიქსი ადრეულ ქორწინებაზე