ქონებრივი დავა


თეა ხაჩიროვი: თავიდანვე რომ ასეთი მხარდაჭერა მქონოდა, ამ საშინელებაში ამდენი წელი არ ვიცხოვრებდი

პროექტი „ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობისადმი კომპლექსური მიდგომა“