ჯინ შრიმპტონი


XX საუკუნის ქალები, რომლებმაც საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმები შეცვალეს