პროექტების კოორდინატორი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი