მარი კურტანიძე


იურისტი
 

ადამიანის უფლებათა იურისტი. ლაიდენის უნივერსიტეტის “საერთაშორისო და რეგიონული ადამიანის უფლებათა სამართლის” მაგისტრანტი/ სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული. “საფარში” 2016 წლიდან ახორციელებს სტრატეგიულ სამართალწარმოებას ადამიანის უფლებათა რეგიონულ და საერთაშორისო მექანიზმებში. მისი საქმიანობის თემებია: ქალის მიმართ ძალადობა, გენდერული თანასწორობა, დისკრიმინაციის სამართალი, ქვიარ საკითხები.