სოფიკო გოგიშვილი


იურისტი
 
“საფარი” – იურისტი 2014 წლის დეკემბრიდან;
პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო (იურისტი), 2013 წლის 4 მარტი-2014 წლის დეკემბერი;
უზენაესი სასამართლო სტაჟიორი (2013 წლის იანვარი-2013 წლის აგვისტო);
საფარში მუშაობს დისკრიმინაციის თემაზე, აწარმოებს საქმეებს სასამართლოსა და სახალხო დამცველთან.