ქრისტინე მარგველაშვილი


მკვლევარი
 
პოლიტიკის მკვლევარი, კავშირი საფარი
ქრისტინე მარგველაშვილი თანამშრომლობს საფართან 2017 წლის მარტიდან. მის კვლევით ინტერესს შეადგენს: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერება, ეთნიკური უმცირესობების სოციო-პოლიტიკური გამოწვევები და რელიგია და პოლიტიკა საქართველოში.  იგი დოქტორანტურის სტუდენტია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (PhD in Political Sciences). სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრთან (CSS), მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი (CIPDD) და სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.
ნაშრომები:
1. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება საქართველოში: არსებული პოლიტიკის და ინიციატივების ანალიზი (2017) გამოცემულია საფარის მიერ UNDP ის დაფინანსებით
2. საარჩევნო სისტემები და ეროვნული უმცირესობები (2017) გამოცემულია NIMD მიერ OSCE (HCNM) ის დაფინანსებით
2. მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა: პოლიტიკური პროცესები და არჩევნები საქართველოში. (2016) გამოცემულია CIPDD მიერ OSF ის დაფინანსებით.