შორენა გაბუნია


საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
 

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ”საფარის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ონლაინ ჟურნალ “საფარის” რედაქტორი.
საქმიანობა: კვლევები, პუბლიცისტიკა. კვლევის ინტერესები: გენდერი და კულტურა, ქვიარ იდენტობები, ქალთა კვლევები.
ნაშრომები:

”იატაკქვეშეთში ცხოვრება” ღიაობასთან ადაპტაციის ტაქტიკური მიდგომები დედაქალაქის მცხოვრებ გეი კაცებში, ჟურნალი 17 მაისი, თბილისი, 2014
შესავალი ლგბტ ჟურნალისტიკაში, თბილისი, 2013;
Urban Spaces after Socialism. Ethnographies of Public Places in Eurasian Cities. «Gay territories in urban environment of Tbilisi city», Campus Verlag. Berlin. 2011
Гомосексуальность в городской культуре Тбилиси, Город, Миграция, Рынок: Новый взгляд на социокультурные проблемы в исследованиях ученых Южного Кавказа/Южно-Кавказское региональное бюро Фонда им. Генриха Бёлля. – 2011;
“ვირტუალური კომუნიკაციების როლი თბილისელ ლესბი ქალთა ცხოვრებაში”, თბილისი, 2010;