Xəbərlər / Zorakılıq

‘’Sapari’’ təşkilatı DİN və polisə qarşı məhkəmədə qalib gəldi.

“Sapari” zorakılığa məruz qalmış qadının, E.B-nın və onun azyaşlı uşağının maraqlarını qoruyur. E.B. polis işçisi A.G tərəfindən zorakılıq qurbanı idi. Zorakı şəxsdən özünü qorumaq üçün o, hüquq müdafiə orqanlarına müraciət edib. Lakin A.G-ya yalnız məhdudlaşdırıcı order  verildi.   2018- ci il 31 may tarixində, A.G israrla E.B-nın evinə daxil olmağa cəhd göstərdi. Baxmayaraq ki, zorakılıq qurbanı onu içəriyə buraxmırdı, polis zorakı şəxsə yenə də qapını açdı. Patrul müfəttiş L.V. və Q.X. məsələyə laqeyd yanaşaraq zorakılıq qurbanına kömək etmədilər. Nəticədə zorakı polis E.B-nı doğrayaraq qətlə yetirdi.   Keçmiş həyat yoldaşına isə ölümcül xəsarət vurub. Onların 2 yaşlı uşağı T.Q. möcüzəvi şəkildə ölümdən xilas olub. “Sapari” Tbilisi Şəhər Məhkəməsinə müraciət edərək maddi ziyanın ödənməsini tələb etdi.  Tələbdə DİN və patrul polis departamentinin, E.N-nın xeyrinə maddi ziyanın ödənilməsi, azyaşlı uşağın xeyrinə isə onu saxlayan şəxsin ölümünə görə, ziyanın qarşılanması qeyd olunurdu.

Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin 2021- ci il 7 dekabr qərarına əsasən, “Saparinin” şikayətnaməsi təmin edildi.  DİN-ə və Patrul Polis Departamentinə E.B-nın xeyrinə 15 000 lari, azyaşlının xeyrinə isə hər ay 400 lari ödənilməsini təyin edildi. DİN və patrul polis nümayəndələri məhkəmənin mövqeyi ilə razılaşmayaraq maddi ziyanın ödənməsini qəbul etmədilər.
“Sapari” təşkilatının hüquqşunasları tərəfindən hazırlanan iddiaya, həmçinin,  təqdim olunan  sübutlara əsasən məhkəmə hesab etdi ki, müzakirə təqdirində  inzibati orqanın səlahiyyətli şəxsləri arasında mübahisə, birbaşa səbəb əlaqəsi olub.
Təsdiq edilir ki, inzibati orqan – səlahiyyətli şəxslər tərəfindən qoyulmuş müsbət öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və hərəkətsizlik nəticəsində iddiaçıya mənəvi ziyan dəymişdir hansı ki, mütləq şəkildə kompensasiya edilməlidir.
-“ Hesab edirəm ki, alınan qərar qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması üçün vacib və presedentdir.  Demək olar ki, əksər hallarda DİN-in və polisin fəaliyyətsizliyi nəticəsində qadın qətli hadisələri baş verir, yaxud qurbanın həyatı təhlükə altında olur. Bu və bu kimi hadisələr zorakılıq qurbanlarına rəğbət göstərməyən, zorakılıq edənlərə dəstək olan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları üçün tədbir olmalıdır.” – deyə “Sapari” təşkilatının hüquqşunası Eliso Ruxadze bildirir.


საფარმა შსს-სა და საპატრულო პოლიციის წინააღმდეგ სასამართლო დავა მოიგო

„საფარი“ ძალადობის მსხვერპლი ქალის, ე.ბ.-სა და მისი არასრულწლოვანი შვილის ინტერესებს იცავს.

ე.ბ. პოლიციის თანამშრომლის, ა.ჯ.-ს მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი იყო. მოძალადისგან თავის დაღწევის მიზნით, მან სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა, თუმცა, ა.ჯ.-ს მიმართ მხოლოდ შემაკავებელი ორდერი გამოიცა.

2018 წლის 31 მაისს, ა.ჯ. დაჟინებით შეეცადა ე.ბ.-ს სახლში შეღწევას. მიუხედავად იმისა, რომ მსხვერპლი მას შინ არ უშვებდა, საპატრულო პოლიციამ მოძალადე კოლეგას მაინც გაუღო კარი.

პატრულ-ინსპექტორებმა, ლ. ვ.-მ და კ.ხ.-მ, სამსახურეობრივი გულგრილობა გამოიჩინეს და არ მოარიდეს მოძალადე მსხვერპლს. შედეგად, მოძალადე პოლიციელმა დაჭრა ე.ბ. ხოლო მის ყოფილ მეუღლეს, მ.გ.-ს მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობები. სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა მათი 2 წლის შვილი თ.გ.

საფარმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვა.

მოპასუხეებს, შსს-სა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ე.ბ.-ს სასარგებლოდ, დაკისრებოდათ მორალური და მატერიალური ზიანის, ხოლო მისი მცირეწლოვანი შვილის სასარგებლოდ, მარჩენალის გარდაცვალებით მიყენებული მატერიალური ზიანის საკომპესაციო თანხა.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ, 2021 წლის 7 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, დააკმაყოფილა საფარის სასარჩელო მოთხოვნა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს ე.ბ.-ს სასარგებლოდ 15.000 ლარი, ხოლო მცირეწლოვანის სასარგებლოდ, ყოველთვიურად 400 ლარის გადახდა დააკისრა.

მოპასუხეებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა, წერილობით წარმოდგენილი შესაგებლითა და სასამართლო სხდომაზე დაფიქსირებული პოზიციით, მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებელი სარჩელი არ ცნეს და მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა მოითხოვეს.

ორგანიზაცია საფარის იურისტების მიერ მომზადებული სარჩელის მიხედვით, ასევე წარდგენილი მტკიცებულებებისა და სამართლებრივი გარემოებების ურთიერთშეჯერების შედეგად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ განსახილველ შემთხვევაში არსებობდა მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამისილი პირების მხრიდან, მათზე დაკისრებული კანონისმიერი ვალდებულებების უგულებელყოფასა (უმოქმედობა) და დამდგარ შედეგს (მხვერპლის სხეულის დაზიანება) შორის პირდაპირ და უშუალო მიზეზობრივი კავშირი.

ამრიგად, დასტურდება, რომ მოპასუხე ადმისტრაციულ ორგანოს – უფლებამოსილი პირების მიერ დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულებების შეუსრულებლობით (დაეცვათ ე.ბ.-სა და მისი შვილის უსაფრთხოება) და უმოქმედობით, მოსარჩელეს მიადგა მორალური ზიანი, რომელიც ანაზღაურებას ექვემდებარება.

– „ მიმაჩნია რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება არის პრეცედენტული და მნიშვნელოვანი ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისათვის. ხშირად ხდება, რომ შსს-სა და საპატრულო პოლიციის უმოქმედობის შედეგად ხდება ფემიციდის შემთხვევები ან მსხვერპლის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ეს საქმე უნდა იყოს პრევენციული შსს-ს იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც არ იჩენენ ემპათიას ძალადობის მსხვერპლების მიმართ და მხარდაჭერას უცხადებენ მოძალადე პირებს.“ – ამბობს საფარის იურისტი ელისო რუხაძე.