Ծառայություններ / Հասարակություն

Սափարիի գործը՝ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ հանրային դպրոցը չի կարողացել կանխել աշակերտի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը՝ նրա մաշկի գույնի պատճառով

«Սափարի» միությունը 2016-2021 թվականներին դատարանում քաղաքացիական վեճ է վարել Մ․Ու. Չ.  հայցվորի հետ՝ դատավարության պատճառով, պատասխանող՝ Թբիլիսիի N130 հանրային դպրոցի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի հետևանքով պատճառված բարոյական վնասի հատուցման պահանջը:

Դեկտեմբերի 20-ին Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշմամբ հայցը մերժվել է։

2018 թվականի հունիսի 14-ի Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ՝ Մ. Չ.-ի հայցը մասնակիորեն բավարարվել է, ի պատասխան նրանց՝ Թբիլիսիի N130 հանրային դպրոցը, պարտավորվել է հօգուտ հայցվորի բարոյական վնասի փոխհատուցում վճարել 1000 լարի։

Ամբաստանյալը բողոքարկել է Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանի 2018 թվականի հունիսի 14-ի որոշումը։ 2021 թվականի փետրվարի 15-ին Վրաստանի Գերագույն դատարանում  ներկայացվել է ամբաստանյալի կողմից  բողոք՝ Թբիլիսիի N130 հանրային դպրոցին որը անընդունելիության պատճառով մատնվել է անուշադրության։

Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը վճռել է, որ Թբիլիսիի N130 հանրային դպրոցի աշակերտ Մ. Ու. Չ.-ն իր մաշկի գույնի պատճառով դարձել է դասընկերների կողմից խտրական վերաբերմունքի զոհ, որի ընթացքում հանրային դպրոցը չի կարողացել ապահովել երեխայի կրթության իրավունքի պաշտպանությունը, հանդուրժողականության և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված միջավայրում:

«Սափարին» նշված դեպքը իրականացվեց USAID/PROLoG-ի աջակցությամբ։

————————-

საფარის საქმე: სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საჯარო სკოლამ ვერ უზრუნველყო მოსწავლის მიმართ კანის ფერის გამო დისკრიმინაციული მოპყრობის აღკვეთა

კავშირმა ,,საფარმა’’ 2016-2021 წლებში სასამართლოში აწარმოა სამოქალაქო დავა მოსარჩელის – მ. უ. ჩ.-ს სარჩელის გამო, მოპასუხის – თბილისის N130 საჯარო სკოლის მიმართ, დისკრიმინაციული მოპყრობით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურების შესახებ მოთხოვნით.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს წლის 20 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილებით, მ. ჩ.-ს სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, მოპასუხეს – თბილისის N130 საჯარო სკოლას, მოსარჩელის სასარგებლოდ დაეკისრა მორალური ზიანის სახით თანხის – 1 000 ლარის ანაზღაურება.

მოპასუხემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილება საკასაციო წესით გაასაჩივრა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 15 თებერვლის განჩინებით, კასატორის (მოპასუხის) – თბილისის N130 საჯარო სკოლის საკასაციო საჩივარი დაუშვებლობის გამო დარჩა განუხილველი.

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ თბილისის N130 საჯარო სკოლის მოსწავლე – მ. უ. ჩ., თავისი კანის ფერის გამო, გახდა თანაკლასელების მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი, რა დროსაც საჯარო სკოლამ ვერ უზრუნველყო შემწყნარებლობასა და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებულ გარემოში ბავშვის მიერ განათლების მიღების უფლების დაცვა.

“საფარი” აღნიშნულ საქმეს USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით აწარმოებს.