ეკონომიკაshe / ეკონომიკური ძალადობა / კვლევები

ალიმენტის განსაზღვრა და აღსრულება – საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა

ორგანიზაცია „საფარი“, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მხარდაჭერითა და დიდი ბრიტანეთის UKAID-ს ფინანსური ხელშეწყობით წარმოგიდგენთ კვლევას, სახელწოდებით: ალიმენტის განსაზღვრა და აღსრულება – საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა, 2022