კონტაქტი

უფასო საკონსულტაციო ხაზი:
599 407 603
ოფისის ნომერი:
0322 307 603
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი:
598 856 333
მისამართი:
თბილისი, აკაკი გახოკიძის ქ. N11ა
ელ-ფოსტა:
info@sapari.ge
რეგიონებში მომუშავე იურისტების საკონტაქტო ინფორმაცია:
  • აჭარა: 595 407 428
  • ქვემო ქართლი: 599 141 936 (მისამართი: მარნეული, გიორგაძის #1)
  • იმერეთი: 598 611 107 (ქუთაისი, ი. გოგებაშვილის #7)
  • კახეთი: 568 618 741