2 მაი, 2022
დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2021 წლის ანგარიში,...
13 ოქტ, 2021
"კოალიცია თანასწორობისთვის" და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ალტერნატიული ანგარიში ევროსაბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში...
24 სექ, 2021
დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში – 2020 წლის ანგარიში,...
18 ივნ, 2021
2018 წლის ივლისში, სახელმწიფოს უნდა წარედგინა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) შესრულების მეექვსე...