13 ოქტ, 2023
"საფარის" მიერ ქალთა მიმართ ეკონომიკურ ძალადობაზე ჩატარებული კვლევის მთავარ მიზანს რეგიონებში...
20 აპრ, 2023
მოსახლეობის მაღალი პოლიტიკური ჩართულობა დემოკრატიული განვითარებისა და წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობაა. თუმცა, საქართველოში ადგილობრივ...
12 დეკ, 2022
წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი ყურადღებას ამახვილებს სექსუალური ხასიათის დანაშაულებთან სისხლისსამართლებრივინორმებისიმპლემენტაციის...
26 ივლ, 2022
სახელმძღვანელო “საერთაშორისო პრეცედენტული გადაწყვეტილებები გაუპატიურების...
1 ივლ, 2022
"საფარი" 2021 წლის ივლისიდან მუშაობს რელიგიური კონფესიებს დაქვემდებარებული პანსიონების მოქმედ და ყოფილ აღსაზრდელებთან - ვაწვდით მათ იურიდიულ,...