20 აპრ, 2023
მოსახლეობის მაღალი პოლიტიკური ჩართულობა დემოკრატიული განვითარებისა და წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობაა. თუმცა, საქართველოში ადგილობრივ...
12 დეკ, 2022
წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი ყურადღებას ამახვილებს სექსუალური ხასიათის დანაშაულებთან სისხლისსამართლებრივინორმებისიმპლემენტაციის...
26 ივლ, 2022
სახელმძღვანელო “საერთაშორისო პრეცედენტული გადაწყვეტილებები გაუპატიურების...
1 ივლ, 2022
"საფარი" 2021 წლის ივლისიდან მუშაობს რელიგიური კონფესიებს დაქვემდებარებული პანსიონების მოქმედ და ყოფილ აღსაზრდელებთან - ვაწვდით მათ იურიდიულ,...
30 აპრ, 2022
საქართველოში, ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა გენდერული გენდერული თანასწორობის საბჭოების შექმნა 2017 წლიდან დაიწყეს. აღნიშნულმა საბჭოებმა...
10 დეკ, 2021
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, "საფარის" გამოცემული კომენტარების გაცნობა დღეიდან ნებისმიერ მსურველს...