ფანჯარა

Gözəgörünməz iş

Kəndlərə gedən zaman gördüyünüz və əhalinin böyük tələbat yaşadığı ən kəskin problemlərdən biri uşaq bağçalarının olmamasıdır. Kənd əhalisinin əksəriyyəti həll olunmamış problemlərdən danışarkən ilk növbədə bağça çatışmazlığı problemini gündəmə gətirir, çünki həm sosial baxımından, həm də uşağın inkişafı üçün uşaq bağçasının əhəmiyyətini yaxşı dərk edirlər.
Onu da qeyd edək ki, bağçanın olmaması qadınların həyatını daha da çətinləşdirir. Həmçinin uşaq bağçalarının olmaması qadınların sosial-iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Birləşmiş Millətlərin qadınlar təşkilatının araşdırmasına əsasən, “qadınların əmək fəaliyyətində rəsmi iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq, onların əksəriyyəti gözəgörünməz işlərlə məşğul olur.
Gürcüstanın Əmək Məcəlləsinin 24-cü maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən, standart iş vaxtı həftədə 40 saatdan çox olmamalıdır. Qadınlar həftədə orta hesabla 45 saatını ev işlərinə sərf edirlər ki, bu da tam iş günü işləməyə bərabərdir. Ancaq buna görə heç kim onlara maaş vermir. Buna görə də, uşaq bağçalarının olması qadına uşaq baxımı prosesində çox kömək edir və onsuz da ağır olan ev işlərinin yükünü yüngülləşdirir.
Ayhan Həsənli


უხილავი შრომა

როცა სოფლებში ჩადიხარ, ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი პრობლემა, რომელიც იკვეთება და მოსახლეობას დიდი მოთხოვნა აქვს, საბავშვო ბაღების ნაკლებობა. სოფლის მოსახელობის სრული უმრავლესობა, მოუგვარებელ პრობლემებზე საუბრისას, პირველ რიგში, საბავშვოი ბაღების პრობლემას აყენებს დღის წესრიგში, რადგან კარგად აქვსთ გააზრებული საბავშვო ბაღის მნიშვნელობა, როგორც სოციალური თვალსაზრისით, ასევე, ბავშვის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობის მხრივ.
ასევე აღსანიშნავია, რომ ბაღის არ არსებობა განსაკუთრებულ ტვირთად აწვება ქალებს, ასევე ნეგატიურად მოქმედებს, ქალების მათ სოციალური ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, „მიუხედავად იმისა, მონაწილეობენ მუშაობენ თუ არა ქალები ოფიციალურად, მათი უმრავლესობა ასრულებს უხილავ შრომას.
საქართველოს ორგანული კანონის, შრომის კოდექსის 24-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, ნორმირებული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს. ქალები საოჯახო საქმეებზე კვირაში საშუალოდ 45 საათს ხარჯავენ, რაც სრულ განაკვეთზე მუშაობას უდრის. თუმცა, მათ ამაში ხელფასს არავინ უხდის. აქედან გამომდინარე, ბაგა-ბაღების არსებობა ქალს ძალიან ეხმარება ბავშვის მოვლის მხრივ და ამსუბუქებს მის ისედაც მძიმე ტვირთს საოჯახო საქმეებში.
აიჰან ჰასანლი