რა შეიძლება იყოს იმაზე უარესი, როცა შენი რასის, სქესის, რელიგიის, კანის ფერის, გენდერის, წონის, ...