20 მარ, 2023
“გენდერული უთანასწორობა, რაზეც ქალთა ორგანიზაციები თუ აქტივისტები საუბრობენ, რეალურად, ციფრებში გაიზომება. ერთ-ერთი, რაც ცხადად წარმოაჩენს...
8 იან, 2023
2022 წელი უმძიმესი გამოდგა როგორც საქართველოსთვის, ასევე - მთელი რეგიონისთვის. ჩვენი მეგობარი უკრაინელების მხარდაჭერისა და თავისუფლებისთვის...