ვიდეო / ქალზე ძალადობა

ქალი კოორდინატორები (ვიდეო)

 

women-coordinators