ანგარიშები / სექსუალური ძალადობა

გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტისთვის (CEDAW) წარდგენილი ალტერნატიული ანგარიში

Equality Now-მ, საფართან და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, მორიგი ალტერნატიული ანგარიში წარადგინა.

ანგარიში წარედგინა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს (CEDAW), საქართველოს მეექვსე ანგარიშის შეფასების ფარგლებში განსახილველად, კომიტეტის 84-ე სესიაზე (06-24 თებერვალი).

ანგარიში ასახავს გაუპატიურებასა და სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ დანაშაულებთან დაკავშირებით არსებულ საკანონმდებლო, პროცედურულ და პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებს, რომლებიც ზღუდავენ სექსუალური ხასიათი დანაშაულების მსხვერპლთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობას.

ანგარიშის სრული ვერსია: Georgia CEDAW joint submission by Equality Now & partners