ეკონომიკაshe / ეკონომიკური ძალადობა / ქვიზები

ტესტი: იცი თუ არა, რა არის ეკონომიკური ძალადობა?