ტრანსგენდერი ადამიანები ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაუცველი ნაწილია. ამიტომ, კორონავირუსის პანდემიისას, ისინი ყოველდღიურად განსაკუთრებულად მძიმე რეალობის წინაშე დგანან. ამის გათვალისწინებით, უმნიშვნელოვანესია ის დახმარება, რომელსაც ისინი საზოგადოებისგან უნდა გრძნობდნენ. 25 ტრანსგენდერი ქალის 1 თვის ბინის ქირის დასაფარად, რომ არ დარჩნენ ...

რა შეიძლება იყოს იმაზე უარესი, როცა შენი რასის, სქესის, რელიგიის, კანის ფერის, გენდერის, წონის, ...