ირმა კირთაძე, მკვლევარი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი “ალტერნატივა ჯორჯია” პროსტიტუცია, გვინდა თუ არა, მსოფლიოს უძველეს პროფესიათა რიგში რჩება და ბუნებრივია, რომ არ იყოს მასზე მოთხოვნა, არც იარსებებდა. ამ საკითხის გარშემო უთანხმოება ფემინისტებშიც კი იჩენს თავს. ...

პირველი ივლისიდან, გერმანიაში ძალაში შევიდა კანონი სექს მუშაკთა დაცვის შესახებ, სადაც გაწერილია სექს ინდუსტრიაში ჩართული ადამიანების, მათი კლიენტებისა და ბორდელების მფლობელთა უფლება-მოვალეობანი. ...