ოდესმე დაუსვამთ თუ არა თქვენთვის სამსახურში მისაღები გასაუბრების დროს ისეთი კითხვები, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო სამუშაოსთან? როგორც ჩანს, ბევრი ადამიანი იძულებულია, ამ კითხვებს პასუხი გასცეს. ...