2 სექ, 2022
ჩვენი ამჟამინდელი საქმიანობა სხვადასხვა სოციალურ პროექტს უკავშირდება. ორგანიზაციას ჰყავს ბევრი ბენეფიციარი, რომელსაც მუდმივად სჭირდება...