14 თებ, 2017
ასოციაცია „ღირსეული სიბერე“ 2009 წელს დაარსდა. ორგანიზაცია ქობულეთში ფუნქციონირებს და ხანდაზმულთა...