ბავშვების მიმართ სასტიკი მოპყრობა ნებისმიერ გარემოებაში დაუშვებელია. რწმენა იმისა, რომ ...

ქალების ტვიტები ჰეშთეგით #MaybeHeDoesntHitYou, შეგვახსენებს, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა შეიძლება ისეთივე დამანგრეველი იყოს, როგორც ფიზიკური ...

ოჯახში ძალადობა – კონტროლის, შიშის გრძნობის ჩანერგვის, დაშანტაჟების მიზნით ჩადენილი ფიზიკური, სიტყვიერი, მორალური და ეკონომიკური სახის მუდმივად განმეორებადი ქმედებაა. ...