ციფრული მოქალაქეობის პრინციპები, გენდერული ძალადობის ონლაინ ფორმები, სამართალდამცავი სტრუქტურების როლი კიბერძალადობასთან ბრძოლაში, საფრთხეების ანალიზი და პრევენცია – ეს ის თემებია, რომლებუც იურისტებმა, სოციალურმა მუშაკმებმა, ფსიქოლოგებმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა და აქტივისცებმა „საფარის“ ორგანიზებული ტრენინგის ფარგლებში განიხილეს. 4-დღიანი ტრენინგს, რომელიც კიბერძალადობასთან ბრძოლის ...

„საფარი“ იწყებს აპლიკაციების მიღებას ტრენინგში მონაწილეობისთვის, რომელიც ქალებისა და გოგონების მიმართ კიბერძალადობის სხვადასხვა ფორმებს დაეთმობა. ტრენინგის ფარგლებში შესაძლებლობა გექნებათ გაეცნოთ ისეთ თემებს როგორებიცაა: გენდერული ძალადობის ფორმები, კიბერძალადობის ფორმები და მისი გამოვლინება, მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი დაცვა, სტრესის მართვა, კიბერუსაფრთხოება – ...