22 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა კენჭი უყარა სახალხო დამცველობის კანდიდატებს, თუმცა ხმათა საჭირო რაოდენობა ვერცერთმა დააგროვა. ასეთი შედეგი წინასწარვე იყო ცნობილი, რადგან საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებმა კენჭისყრამდე ერთი დღით ადრე განცხადეს, რომ ოპოზიციასთან რომელიმე კანდიდატზე შეთანხმება ვერ შედგა. ხმათა საჭირო რაოდენობა (90) ...

ამა წლის 26 ივნისს, ნიდერლანდების პარლამენტის ზედა პალატამ საზოგადოებრივ ადგილებში მუსლიმური სამოსის სახის დამფარავი ელემენტების აკრძალვა დაამტკიცა. კერძოდ, საქმე ეხება ფარანჯას, ჩადრსა და ბურქას. საზოგადოებრივ ადგილებში მხოლოდ თმის დამფარავი თავშლის ტარება კვლავ ნებადართული იქნება. კანონის თანახმად, ტერმინ „საზოგადოებრივ ადგილში“ იგულისხმება ...

პოლონეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ საბოლოოდ ჩააგდო აბორტის სრულად ამკრძალავი ...

არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარი, ითვალისწინებს რა ქალთა პოლიტიკაში საკითხების მიმართ საზოგადოებაში არსებულ დიდ ინტერესს, წინასაარჩევნო მარათონში ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში არსებული პარტიებიდან თითო ქალ კანდიდატს საშუალებას აძლევს, საკუთარ ამომრჩეველს ვრცლად და ამომწურავად ესაუბროს ქალთა უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. გამომდინარე ჩვენი პროექტის ფორმატიდან, ინტერვიუს ...