გთავაზობთ საფარის კვლევის – “ეკონომიკური ძალადობა – შეუსწავლელი პრობლემა” სრულ ელექტრონულ ვერსიას. ეკონომიკური ძალადობა – შეუსწავლელი პრობლემა. საფარი, 2021 ...

ქალების ეკონომიკური გაძლიერების ფორმებზე, გამოხატულებებზე, გზებსა და საშუალებებზე ერთი საერთო აზრი, ან ერთი გადაწყვეტის გზა არ არსებობს. ჯერ კიდევ ძიებისა და მსჯელობის პროცესია. ბევრი რამ განვითარდა და დაიხვეწა, თუმცა მკვლევარები კვლავ ფიქრობენ, რას რა დაარქვან და რა შედეგია აქამდე მიღწეული ...

Women are powerful, let’s treat them that way მიუხედავად დიდი სურვილისა, სოფლად მცხოვრებ ქალებს და გოგონებს ძნელად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე, შემოსავლიან სამსახურზე, ნაკლებად აქვთ საკუთრების უფლება მიწასა და სხვა რესურსებზე, რაც საშუალებას მისცემთ, თავად წამოიწყონ თავიანთი ბიზნესი. ბოლო წლებში საქართველოში ...