14 სექტემბერს, საფარის ინიციატივით გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით – სქესობრივი დანაშაულების გამოძიებისა და სასამართლო პრაქტიკა. კონფერენციის მიზანი იმ სამართლებრივი ხარვეზებისა თუ პრაქტიკული ბარიერების განხილვა იყო, რასაც სქესობრივი დანაშაულებების გამოძიებისას ვაწყდებით. საკითხი თავიანთი პერსპექტივიდან შეაფასეს როგორც სახელმწიფო უწყებების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. ...

“საფარმა” მოლდოვის ოჯახური ძალადობის შემთხვევების მინიტორინგისა და ანალიზის ეროვნული კომისიის წევრებს უმასპინძლა. შეხვედრის  ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სხვადასხვა ფორმებზე. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ქალთა მიმართ ძალადობის უკიდურეს ფორმაზე, ფემიციდზე. “საფარის” აღმასრულებელმა დირექტორმა, ბაია პატარაიამ და დემოკრატიისა და მმართველობის ცენტრის ადამიანის ...

ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან, 25 ნოემბერთან დაკავშირებით, „საფარი“ წარმოგიდგენთ სისხლის სამართლის კოდექსის XXII თავის მიხედვით მომზადებულ პუბლიკაციას “სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების კომენტარები”. კომენტარები მოამზადა კავშირმა „საფარმა“, სხვადასხვა ექსპერტების და სახელმწიფო სტრუქტურების, მათ შორის, მთავარი პროკურატურის ...