21 დეკემბერს საფარის ორგანიზებით ჩატარდა შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა ქალთა მიმართ ეკონომიკური ძალადობის კვლევა  მიმოიხილეს. კვლევის შედეგები ბაია პატარაიამ, მკვლევარებმა – ლარისა პატარაიამ და თეო თავდიშვილმა წარადგინეს. ეს არის პირველი ქართული რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც ეკონომიკური ძალადობის პრევალენტობას სიღრმისეულად სწავლობს. საფარის ...

“საფარის” მიერ ქალთა მიმართ ეკონომიკურ ძალადობაზე ჩატარებული კვლევის მთავარ მიზანს რეგიონებში მცხოვრები ქალების მიმართ მათი პარტნიორის ან ქმრის მხრიდან განხორციელებული ეკონომიკური ძალადობისა და ამ ძალადობასთან მიმართებაში ქალების გამოცდილებისა და მდგომარეობის შესწავლა წარმოადგენდა.  ნაშრომში ეკონომიკური ძალადობა განსაზღვრულია, როგორც ქცევა, რომლითაც მოძალადე ...

13 ოქტომბერს “საფარმა” ქალთა მიმართ ეკონომიკური ძალადობის კვლევის პრეზენტაცია ჩაატარა.  ეს არის პირველი ქართული რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც ეკონომიკური ძალადობის პრევალენტობას სიღრმისეულად სწავლობს . პრეზენტაციის მთავარი მიზანი ჩატარებული კვლევის ძირითადი მიგნებების გაზიარება და ეკონომიკურ ძალადობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იყო. კვლევის შედეგები  ...

კვლევა ქალთა მიმართ ეკონომიკურ ძალადობაზე “საფარმა” დანიის მთავრობისა და დანიის გენდერული და თანასწორობის ცენტრის, KVINFO-ს მხარდაჭერით ორ რეგიონში, კახეთსა და აჭარაში ჩაატარა. რაოდენობრივი კვლევა 2023 წლის იანვარში პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით (CAPI) იმ 16-45 წლის ქალებთან ჩატარდა, ვინც ინტიმურ ურთიერთობაში ერთხელ ...

ბოლო წლების განმავლობაში, პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა მსოფლიოს მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა. ამომრჩეველი და კანდიდატი ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა დღესდღეობით იმაზე მაღალია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. მიუხედავად ამისა, ქალები კვლავ არასაკმარისად არიან წარმოდგენილნი პოლიტიკაში სხვადასხვა დონეზე. გენდერული ნიშნით ძალადობა პოლიტიკასა და არჩევნებში სულ უფრო ...

მოსახლეობის მაღალი პოლიტიკური ჩართულობა დემოკრატიული განვითარებისა და წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობაა. თუმცა, საქართველოში ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობის მონაწილეობა სოციალური, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტის პროცესში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ეს ჩართულობა განსაკუთრებით დაბალია ეთნიკურად სომეხი და აზერბაიჯანელი მოქალაქეებით დასახლებულ რეგიონებში. ეთნიკური ...

„მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების საჭიროების კვლევა“ – ასე ჰქვია დოკუმენტს, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა დღეს, მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. კვლევა “საფარის” აღმასრულებელმა დირექტორმა, ბაია პატარაიამ და ორგანიზაციის პროექტების კოორდინატორმა, კვლევის ასისტენტმა, შალალა ამირჯანოვამ წარადგინეს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი სამოქალაქო ...

ალიმენტის დაკისრება-აღსრულების საკითხი საქართველოში საკმარისად შესწავლილი არ არის. ამას მოწმობს ის ფაქტი, რომ ქართულ სივრცეში ალიმენტთან დაკავშირებით, 2022 წლამდე არ ჩატარებულა არცერთი გამოყენებითი ემპირიული კვლევა. რამდენიმე კვირის წინ „საფარმა“ ამ საკითხთან დაკავშირებით წარადგინა კვლევა „ალიმენტის განსაზღვრა და აღსრულება – საუკეთესო ...

31 დეკემბერს საფარის ორგანიზებით გაიმართა კვლევის პრეზენტაცია „უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგმაროება საქართველოში“. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში მომუშავე არასამთავრობი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და უფლებადამცველები. შეხვედრაზე განიხილეს არსებული კანონმდებლობა, მისი შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. ასევე, მიმოიხილეს უფლებადამცველთა დაცვის საუკეთესო პრაქტიკები. პრეზენტაციის შემდეგ გამართულ ...

ქართველი უფლებადამცველების საჭიროებების კვლევა, ინფოგრაფიკა, საფარი, 2021 ...

უფლებადამცველების საჭიროებების კვლევა საქართველოში, საფარი, 2021 ...

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სერვისების მიწოდებისას არსებული გამოწვევები კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს (კვლევის დოკუმენტი) საფარი, 2020 ...

ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის მეცნიერებმა კვლევის შედეგები წარადგინეს, რომლის თანახმადაც, ტრანსგენდერ და არაბინარულ ადამიანებში სქესის კორექციის მიზნით ჩატარებული ოპერაციები დადებითად მოქმედებს მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მეცნიერებმა გააანალიზეს აშშ-ში ტრანსგენდერი და არაბინარული ადამიანების 2015 წლის გამოკითხვა, რომელში მონაწილეობაც დაახლოებით 2 000-მა რესპონდენტმა მიიღო. ...

ერთი წუთით დაფიქრდით და წარმოიდგინეთ ჯანსაღი ურთიერთობა, რომელიც თანასწორობაზე, თანაზიარობასა და პატივისცემაზეა დაფუძნებული, რომელშიც ორივე ინდივიდი თავისუფალია ნეგატიური და შემზღუდველი სტერეოტიპებისაგან. როცა მსგავს რეალობაზე ვფიქრობთ, შემდეგი სცენარი რამდენად რელევანტური იქნება ასეთ ურთიერთობასთან? ქალები სულელები და ადვილად მანიპულირებადები არიან. კაცებმა უნდა ...

გიორგი ურჩუხიშვილი, სექსისტური სიძულვილის ენის ქართული ინდიკატორები, 2020 ...